Cross-stitch pattern by photo


Pumili ng litrato para i-convert:

Kung mayroong hindi malinaw sa settings ng generator o sa paggawa ng disenyo, pwedeng makatulong ang Guide para mas maintindihan ito ng mabuti.

Kung nagustuhan mo, maaari sana na ibahagi mo ito sa iba. Kung ikaw ay mayroong tanong o suhestyon, maaari lamang na makipagugnayan sa amin.

Libreng patterns

Kumpletong mga disenyo

Pillin ang area na gusto mong i-stitch o tahiin

Settings


I-adjust ang sukat

Preview

☝ I-adjust ang palette, bilang ng kulay, fabric type, at iba pang settings

< I-adjust ang litrato

Ang iyong disenyo ay handa na. Isesend namin ito sa iyong email. Bakit namin gustong padalhan ka ng email? Dahil gusto namin na ikaw ay kausapin. Ang nasabing email ay maglalaman ng iyong disenyo, panuto o iyong gabay at iilang mga katanungan. Kung ito ay hindi nakakatawag ng iyong interes, ikaw ay hindi pinipilit na sumagot.

Aming ipinapangako na hindi kami magpapadala ng spam. Ikaw ay hindi nag-subscribe sa kahit na anong newsletter. Kung gusto mo ay maaari kang magsubscribe rin mamaya.

< Ikansela

Preview

< Ikansela

Nagustuhan mo ba ang cross-stitch pattern?

Kung nagustuhan mo ito, maaaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.

Mag-convert ng isa pang litrato

< Ikansela

Magtatagal ito ng ilang minuto. Maari lamang na maghintay. Ikinalulugod namin ang iyong pasensya!