< Cross-stitch pattern by photo

Guide to create cross-stitching designs on your own

Guide to create cross-stitching designs on your own

Paano makakuha ng disenyo sa cross-stitch

Ang pagkuha ng pattern sa cross-stitch ay madali lang:

1. Pumili ng litratong iuupload.

Guide to create cross-stitching designs on your own

2. Pagkatapos nito, pwede mong i-adjust ang area ng litrato at baguhin ang sukat ng resulta ng disenyo.

Piliin ang needlepoint, canvas, cell size and bilang ng thread colors.

Guide to create cross-stitching designs on your own

3. Kung ikaw ay nasiyahan sa preview, pwede kang mag-generate ng iyong sariling printable pattern PDF.

Guide to create cross-stitching designs on your own

At ipapadala ito sa iyong email.

Guide to create cross-stitching designs on your own

General settings

 1. Ikunsidera na ang disenyo ay naglalaman ng iilang mga pahina: ang preview ng kumpletong disenyo, ang cotton chart, at ang disenyo ng cross-stitch. Kami ay gumamit ng malalaking simbolo upang mas madaling maging pamilyar sa disenyo. Ang disenyo ay hinahati sa sections 10x10 crosses. Mapapadalali nito ang pagstitch kung iisa-isahin ang mga section. Ang gitna ng disenyo ay minamarkahan ng pulang kulay. Mas simple na magsimula sa gitna ng fabric at hindi kalkyulahin ang bawat gilid kung saan dapat magsimula.
 2. Kung noong design setup ay pinili mo ang Fractional crosses check box, ang disenyo ay magkakaroon ng cells na mahahati pa sa 4 na mas maliit na cells. Ang kulay ng bawat parte ay tumutugon sa bawat padulo ng cross. Maaari kang gumamit ng quarter, half, and three quarter stitches sa tuwing ang kulay ng parte ng crosses ay magtutugma.
 3. Sa Floss palette field, maaari kang pumii ng floss palette na may ibat-ibang floss vendors.
 4. Maaari mo rin ikunsidera ang Thread quantity o bilang ng thread sa cotton chart. Ito ang bilang ng threads na kakailanganin mong lagyan ng karayom para sa cross-stitching. Sa canvas na may malalaking cells, ang makakapal na crosses ay mas magmumukang maganda.
 5. King ang Mix colors check box ay napili, ang cross-stitch design ay magkakaroon ng mga simbolo na magrerepresenta sa threads combined na may ibatibang kulay. Ang bilang ng threads ay makikita mo sa Color code column.
 6. Kung ang do not stitch color value ay naka-set, hindi mo na ito kailangan pang i-stitch, magmumuka itong kulay ng fabric na iyong pinili sa Fabric color field.
 7. Kung hindi mo gusto ang colored background ng pattern cells, para gawin itong puting background, pwede mong i-clear ang Color background sa pattern cells check box.
 8. Kung gusto mo ng mas maliliit na pattern cells, na mayroong mas kaunting pahina ng disenyo, pwede mong i-clear ang Large pattern cells check box.
 9. Kung kailangan mong gumawa ng sining na mas kamukha ng source image at ikaw ay hindi takot sa dagdag na trabaho na dala nito, pwede mong piliin ang More details (complicated) check box.

Cross types

Full cross stitch

Sa color map na ito, sa order of columns, makikita mo ang mga sumusunod:

 • ang color sample;
 • ang simbolo na ginamit sa disenyo;
 • ang floss code at pagkatapos ng "x" ang bilang ng threads na kailangan mong lagyan ng karayom;
 • ang bilang ng crosses sa kulay na ito sa iyong disenyo;
 • ang bilang ng flosses (6 strands na may 8 meter length), kung ang slash sign ay ginamit, ang bilang ng strands sa whole floss ay ipapakita.

Para sa mixed colors, floss codes at ang bilang threads ay ipapakita para sa mga kulay.

Ang full cross stitch sa disenyo ay may buong sukat o full-size sign na dapat tahiin sa ordinaryong paraan.

Guide to create cross-stitching designs on your own

3/4 stitch + 1/4 stitch

Itong type of stitch ay ipinapakita gamit ang isang simbolo o senyas, na nahahati sa 4 na parte, ang 3 parte ay may pare-parehas na kulay at ang isa ay naiiba. Ito ay pwedeng gawin ng buo sa whole diagonal stitch o ng half-diagonal stitch na may parehas na kulay, at ang natitirang kalahati ay half diagonal stitch ng ibang kulay.

Guide to create cross-stitching designs on your own

Iba pang types of stitches

Maaari din na magkaroon pa ng crosses na mayroong dalawang diagonal stitches na may magkaibang kulay, ang upper at lower parts ng cross ay magkaiba ng kulay. Kung ang kulay na hindi dapat i-stitch ang napili, maaaring magkaroon ng mga crosses na wal;ang stitch ang ibang parte.

Guide to create cross-stitching designs on your own

Mayroon din na iba pang options.

Mga Kagustuhan sa Cookie