< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

უფასო სქემა ყვავილები ჯვრებად ქარგვისთვის

ყვავილები

უფასოდ ჩამოტვირთვა

სქემა ნაქარგები ყვავილები. ფოტო გაცნობითი ხასიათისაა ტიმოფე ბუგაევსკის .