< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი შავი ძაღლის პირიდან წითელი ძაღლი იყურება

მზა ნაქარგი შავი ძაღლის პირიდან წითელი ძაღლი იყურება

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.

ქუქიების პრეფერენციები