< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ბეწვი სფინქსის კატა მეწამულ პარიკში

მზა ნაქარგი ბეწვი სფინქსის კატა მეწამულ პარიკში

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.

ქუქიების პრეფერენციები