< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ხატი "ნევსკაია სკოროპოსლუშნიცა"

ხატი "ნევსკაია სკოროპოსლუშნიცა"

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.