< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი დრაკონის ნახაზი

დრაკონის ნახაზი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.