< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ყავისფერი ქუდიანი ბიჭი

ყავისფერი ქუდიანი ბიჭი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.