< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ძროხა ყვავილებით

ძროხა ყვავილებით

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.