< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი გოგონა ლურჯი შარფით

გოგონა ლურჯი შარფით

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.