< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი პოპ არტის ლომი

პოპ არტის ლომი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.