< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი გოგონა შავი და თეთრი პალიტრაში

გოგონა შავი და თეთრი პალიტრაში

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.