< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი Sloth Blitz

Sloth Blitz

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.