< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ბავშვი ხეს ეხუტება

ბავშვი ხეს ეხუტება

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.