< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი დენდელიონი

მზა ნაქარგი დენდელიონი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.

ქუქიების პრეფერენციები