< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი დენდელიონი

დენდელიონი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.