< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი საყვარელი ბავშვი

საყვარელი ბავშვი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.