< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ირინა

ირინა

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.