< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ახალგაზრდა წყვილი

ახალგაზრდა წყვილი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.