< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი წითელი ქალის ქალის პორტრეტი

წითელი ქალის ქალის პორტრეტი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.