< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი Დაქორწინებული წყვილი

Დაქორწინებული წყვილი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით.