< ჯვარი სტიჩი ფოტოდან

მზა ნაქარგი ტიტმუსი

ტიტმუსი

ნაქარგები დასრულებულია ნაქარგების სქემის გენერატორზე გაკეთებული სქემის მიხედვით. ფოტო გაცნობითი ხასიათისაა ტიმოფე ბუგაევსკის .